icon
whatsup icon viber icon phone icon +382 67 285 239 mail icon info@smjestaj365.com
montenegrin icon english icon russian icon

TERMS AND CONDITIONS

image

OPŠTI USLOVI I PRAVILA

Opšti uslovi i pravila donešena su od strane Izvršnog direktora firme Miloša Manojlovića i kao takva definišu i regulišu sveobuhvatno odnose između firme koju zastupa “Booking Montenegro” d.o.o. odnosno sajta Smještaj365.com, zatim između Iznajmljivača smještajnih jedinica kao vlasnika istih ( u daljem tekstu Iznajmljivači), i između turista koji posjećuju, pretražuju i vrše rezervacije smještajnih jedinica koje se nalaze na sajtu ( u daljem tekstu Klijenti)

Pravila i uslovi odnose se na sve naše usluge koje su na raspolaganju na internetu, posredstvom našeg sajta  Smještaj365.com ili putem drugih partnerskih kanala prodaje sa kojima imamo saradnju. Pristupom na našu online platformu, pretragom ili rezervacijom neke od smještajnih jedinica pristajete na to da ste pročitali i složili se sa našim Opštim pravilima i uslovima.

1. Opšta usluga 

Preko našeg sajta Smještaj365.com, firma koja ga zastupa Booking Montenegro d.o.o. nudi platformu putem koje svi tipovi smještaja mogu oglasiti svoje smještajne jedinice koje su na raspolaganju Klijentima za rezervaciju. Rezervacijom preko sajta Smještaj365.com ulazite u direktni (podrazumijevano zakonski obavezujući) Ugovorni odnos sa našom firmom “Booking Montenegro d.o.o.”. Na tržištu se pojavljujemo kao posrednici i rezervacijom bilo kojeg smještajnog objekta koji imamo u ponudi stupate u Ugovorni odnos sa nama kao posrednicima. Nakon potvrđene rezervacije u obavezi smo da Vam pošaljemo kontakt podatke Iznajmljivača smještaja koji ste rezervisali i koji će Vas dočekati na dan Vašeg dolaska i obezbijediti Vam uslugu koja je naznačena na Predračunu a koju ste rezervisali u dogovoru sa nama. Takođe, Iznajmljivač će biti obaviješten o detaljima rezervacije i time preuzeti sve dalje obaveze prema Vama. Mi smo specijalizivani da u ime i za račun Iznajmljivača vršimo rezervacije smještajnih jedinica i nakon toga naše formalne obaveze se završavaju, ali smo u obavezi biti Vaša podrška ukoliko Vam je potrebna bilo kakva informacija ili usluga u mjestu u kojem ste smještaj rezervisali. Sve Informacije koje smo istakli o smještajnim objektima i koje pružamo prilikom obavljanja naše djelatnosti baziraju se na informacijama koje dobijamo od strane vlasnika smještajnog objekta i kao takve su istaknute na našem sajtu. Smještaj365.com garantuje da su sve navedene informacije dobijene od strane vlasnika a vlasnik tj. Iznajmljivač jedinice preuzima odgovornost za njihovu istinitost. Mi garantujemo da smo informacije koje su istaknute na našem sajtu dobili od strane Iznajmljivača i kao takve ih prezentovali na platformu.

2. Politika cijena i načini plaćanja

Sve cijene na sajtu Smještaj365.com su određene od strane Iznajmljivača i nisu uvećavane za bilo kakvu proviziju. Izražene su po smještajnoj jedinici, odnsose se na jedno noćenje i prikazane su sa PDV-om.

Plaćanje: online plaćanje putem naše platforme, direktan transfer novca preko nekih od banaka na račun naše firme Booking Montenegro, Western Union ili brza pošta su načini plaćanja koje odobravamo. 

ONLINE PLAĆANJE PUTEM NAŠE PLATFORME: da biste uplatili avans u visini od 30% ukupne rezervacije potrebno je precizno popuniti online formu plaćanja. Naša firme potrudila se da ta forma bude što jednostavnija, da biste u najkraćem mogućem roku izvršili transakciju na račun naše firme. Potrebno je odabrati datum dolaska i datum odlaska, broj osoba koje će boraviti na smještaju i naš sistem će automatski obračunati cijenu ukupnog aranžmana. Nakon toga potrebno je kliknuti na opciju pored Traži. Otvoriće se novi prozor gdje će se pojaviti detalji rezervacije sa formom koju je potrebno popuniti uz odabir načina plaćanja: direktan transfer novca sa Vašeg računa na naš, plaćanje kreditnom karticom.

NAPOMENA: Ovo je oblik plaćanja koji preporučujemo!

PLAĆANJE PREKO DEVIZNOG RAČUNA IZ BANKE ILI POŠTE: da bi uplata na devizni račun firme bila uredno izvršena potrebni su Vam sledeći podaci:

Uplatitelj: ime i prezime nosioca rezervacije sa adresom stanovanja

Instrukcije banke za plaćanje na devizni račun firme ( koje Vam mi dostavljamo): 

Svrha uplate: Rezervacija smještaja sa obaveznim pozivom na broj ( a to je broj Vašeg Predračuna)

VAŽNA NAPOMENA: Ukupne troškove transfera novca plaća Klijent. Smještaj365.com ne prihvata bilo kakve troškove nastale transferom novca. Smještaj365.com se ne "ugrađuje" na cijenu Iznajmljivača pa time i ne prihvata bilo kakve troškove na svoj teret. Sve troškobe transakcije snosi gost u cjelosti. Napominjemo da su troškovi 3- 5 % iznosa koji uplaćujete a sve u zavisnosti od načina na koji novac šaljete.

Western Union 

Postoji nekoliko mogućnosti plaćanja putem 'Western Union'-a 
Posjetite sajt www.WesternUnion.com. Odaberite 'Money Transfer' opcije i slijedite uputstva na zaslonu i možete platiti tereteći račun svoje kreditne kartice. Western Union će Vam naplatiti naknadu za prenos novca. Uplatite ukupnu cijenu naznačenu na rezervaciji (predračunu) koji vam je dostavljen. 

Posjetite lokalno predstavništvo Western Union-a - banke ili pošte. Neophodno je da popunite formular 'Send Money', pitajte službenika ako vam je potrebna pomoć. Službenik će tražiti Vaš identifikacioni dokument (ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu). Možete platiti gotovinom, debitnom karticom ili kreditnom karticom. Western Union će Vam naplatiti naknadu za prenos novca. Uplatite ukupnu cijenu naznačenu na rezervaciji (predračunu) koji vam je dostavljen. 

Korištenje bilo koje metode podrazumijeva pružanje informacije o primaocu novca. Ako Western Union pita za svrha slanja novca terba reći da novac šaljete za rezervaciju smještaja. Nakon što izvršite uplatu, jednostavno nam dostavite na e-mail sljedeće podatke:

Kontrolni broj transfera novca koji imate na formularu koji ste popunili prilikom uplate (MTCN)

Ime i prezime osobe koja je uplatila novac

Zemlja iz koje je poslat novac

Tačan iznos uplaćenog novca (bez Western Union taksi)

Prilikom uplate Vi plaćate 30% od cjelokupne rezervacije, a ostatak (70%) plaćate vlasniku rezervisanog objekta na dan Vašeg dolaska u objektu, tj. Iznajmljivaču. Dobićete svakako Vaš Predračun kao dokaz Vaše rezervacije. Predračun trebate odštampati i ponijeti sa sobom do rezervisanog objekta, te ga prilikom plaćanja predati vlasniku objekta jer će Vam služiti kao Vaučer. Depozit od 30% koji ste uplatili je nepovratan i u slučaju odustajanja od rezervacije ne može biti vraćen. Moguće je samo da Vam Smještaj365.com ponudi neku drugu smještajnu jedinicu ali samo u slušaju da se Iznajmljivač kod koga ste prethodno rezervisali složi sa time.

3. Prava i obaveze Smjestaj365.com prema trećim licima

U skladu sa Uslovima i pravilama koje je propisao Izvršni direktor kao odgovorno lice u preduzeću i u skladu sa zakonom, mi smo materijalno odgovorni samo za direktnu štetu koju ste pretrpeli, platili ili izazvali usled našeg neispunjenja obaveza u pogledu usluga koje nudimo i koje su definisane ovim Pravilnikom, u visini ukupne sume ukupnih troškova rezervacija navedenih u e-mejlu sa potvrdom rezervacije (bilo za jedan slučaj ili niz povezanih slučajeva) i ni za kakave druge slučajeve Smještaj365.com nema odgovornost.

Izvršni direktor 

Miloš Manojlović

Booking Montenegro d.o.o.

Smještaj365.com